Sorry, your browser does not support inline SVG.

With so much emphasis on physical health these days, it’s sometimes easy to overlook mental health and well-being. Here in the Netherlands, our situation is a bit different from most parts of Europe. The government has imposed what it calls an intelligent lockdown. Businesses that require direct physical contact are closed and the entire country is following physical distancing guidelines, while businesses like ours are still operational.

Dutch version below

Of course, we are taking extra safety precautions. This includes remote working – something that our IT team has done a great job facilitating. However, with some of our people still on-site and others working from home, we noticed that some are feeling detached. Sure, we have team calls and stay connected, but there was still something missing.

We started thinking about how to bring people together and maintain the feeling of being one company. I’ve been working from home too, and one day I came across my son’s selfie stick and had an idea. What if I could make a vlog about a day in my life working from home?

I’ve never vlogged before but decided to give it a try and the result wasn’t so bad. I showed the vlog to our Marketing team and we decided it might be nice to post it on our intranet. It was a great opportunity to connect with colleagues still on-site and show them that it’s business as usual for those of us working from home.

The vlog was well received, so we decided to make a second one. This time, the vlog was filmed on-site to give everyone working from home a glimpse of their colleagues in our regular workplace. It’s been a great way to address that feeling of detachment and build a sense of unity, despite physical distance, and is something we plan on doing more regularly.

We’re also using our intranet as a platform to share information about mental health and well-being. This pandemic affects different people in different ways, and we want to make sure we take care of everyone, both from a physical and mental health perspective.

Finally, we also wanted to do something nice for our people that wasn’t directly related work. We ended up getting roses from a local farmer and sending them to each of our colleagues to plant in their gardens. These gifts were accompanied with a note thanking everyone for adapting in these difficult time, and hoping that when these flowers bloom next spring, we can all look back on this experience and remember how we overcame it together as one team.

These initiatives remind us that we’re all human, and that tough times call for extra care and kindness. This pandemic is a situation that no one has experienced before, so we have to learn as we go. And I think our focus on care and kindness now will translate to stronger teams and better workplaces once we get through this.

Bruggen bouwen en focussen op welbevinden in Nederland

Met zoveel aandacht voor lichamelijke gezondheid dezer dagen wordt geestelijke gezondheid en welzijn soms makkelijk over het hoofd gezien. Hier in Nederland is de situatie lichtjes anders dan in de meeste andere Europese landen. De regering heeft een zogenaamde slimme lockdown opgelegd. Bedrijven die rechtstreeks fysiek contact vereisen, zijn gesloten en het hele land volgt de richtlijnen rond social distancing, terwijl een business als de onze nog altijd actief is.

We nemen natuurlijk extra veiligheidsmaatregelen. Een ervan is van thuis uit werken, iets wat ons IT-team fantastisch geregeld heeft. We merkten evenwel op dat sommige mensen zich geïsoleerd voelden, aangezien sommigen nog altijd in het bedrijf werken terwijl anderen thuiswerken. We hebben natuurlijk teamvergaderingen en houden contact met elkaar, maar er ontbrak nog altijd iets.

We begonnen na te denken over manieren om mensen samen te brengen en het gevoel te bewaren dat we één bedrijf zijn. Ook ik werk thuis, en op een dag zag ik de selfiestick van mijn zoon liggen en kreeg een idee. Waarom zou ik geen vlog maken van een dag telewerken bij mij thuis?

Ik had nog nooit gevlogd, maar besloot het erop te wagen, en het resultaat was niet zo slecht. Ik toonde de vlog aan ons Marketingteam en we dachten dat het wel leuk zou zijn om het filmpje op ons intranet te posten. Het was een mooie gelegenheid om in contact te komen met collega’s op de werkvloer en hen te tonen dat het voor de thuiswerkers business as usual is.

De vlog kreeg goede feedback, dus besloten we om een tweede te maken. Dit keer werd er in het bedrijf gefilmd zodat iedereen die telewerkt even de collega’s op hun vertrouwde werkplek kan zien. Het was een prima manier om het isolement te doorbreken en een saamhorigheidsgevoel te creëren ondanks de fysieke afstand. We zijn daarom van plan om dit regelmatiger te doen.

Ook gebruiken we ons intranet als platform om informatie over geestelijke gezondheid en welzijn te delen. Deze pandemie treft mensen op verschillende manieren, en we willen er zeker van zijn dat we voor iedereen zorgen, zowel wat hun lichamelijke als geestelijke gezondheid betreft.

Tot slot wilden we ook iets leuks doen voor onze mensen en hen verrassen met iets dat niet onmiddellijk verband houdt met hun werk. We besloten uiteindelijk om rozenstruiken te halen bij een plaatselijke teler en die naar al onze collega’s te sturen om ze in hun tuin te planten. Bij dit geschenk voegden we een briefje. Hierin bedankten we iedereen om zich in deze moeilijke tijden aan te passen, en spraken we de hoop uit dat als de struiken volgende lente rozen dragen, we allemaal eens terugdenken aan deze ervaring en hoe we samen als één team de crisis overwonnen.

Dergelijke initiatieven herinneren ons eraan dat we allemaal menselijk zijn, en dat in harde tijden er extra zorg en goedheid nodig is. Deze pandemie is een situatie die niemand ooit heeft meegemaakt. We moet er dus lessen uit trekken naarmate we progressie maken. Ik denk dat onze huidige focus op zorg en vriendelijkheid zich zal vertalen in sterkere teams en betere werkplekken zodra we dit te boven zijn.

By Erik van Rijn
Sales & Business Development Director / Site Manager Akatherm BV, The Netherlands